Czyszczenie spoin na stali nierdzewnej Alpiniści

Trawienie spawów na stali nierdzewnej a dokładnie na rurkach wykonaliśmy na terenie elektrociepłowni w Łodzi (Veolia)

Czyszczenie spawów polegało na naniesieniu na spawy warstwy preparatu Antox a następnie dokładne jego spłukanie z powierzchni stalowej. Wszystkie czynności wykonywali alpiniści Łódź

Alpiniści elektrociepłownia Łódź

 

Wszystkie rurki, które należało wytrawić znajdowały się w miejscach trudno dostępnych gdzie dostęp mieli tylko technicy dostęp linowego.

Ponad 500 spawów wytrawiliśmy w czasie 3 dni, nasze działania bardzo przyspieszyły odbiór całej realizacji.

Przy realizacji projektu pracowało 6 techników dostępu linowego Alpinistów, podzielonych na 3 zespoły.

A mówią że dziewczyna na pokładzie przynosi pecha, mówimy zdecydowanie NIE takim przekonaniom.

A mówią że dziewczyna na pokładzie przynosi pecha, mówimy zdecydowanie NIE takim przekonaniom.