Przeglądy instalacji - Alpiniści

Przeprowadzamy przeglądy wszelkich instalacji z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Próbki pobrane z obiektu poddawane są autoryzowanym badaniom w laboratoriach Katedry Chemii oraz Fizyki przy Politechnice Łódzkiej w Łodzi. Wybranie właściwego zakresu badań próbek zależy od wymagań Inwestora.

W ramach przeglądów techniczny możemy Państwu zaproponować takie realizacje jak :

 • Przegląd i konserwacja instalacji przeciwoblodzeniowej

 • Przegląd instalacji elektrycznej

 • Przegląd instalacji alarmowej

 • Przeglądy oświetlenia budynków

 • Przeglądy nieniszczejące spawów

 • Przeglądy niszczejące spoin spawalniczych

 • Przeglądy instalacji przeciwpożarowej

 • Przeglądy instalacji gazowych

 • Przeglądy kominów

 • przegląd instalacji odgromowych

 • Przeglądy dróg kablowych

 • Przeglądy instalacji

 • Przeglądy elewacji budynków